Home Paginile blog-ului: HOTELURI| IMOBILIARE| ALTE DOMENII Vezi prima pagina: IPIX Blog

Noutati

vineri, 25 martie 2011

Legea Turismului - aprobată

La propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Guvernul a adoptat, în şedinţa din 20 martie 2011, Legea Turismului. Legea va asigura stabilitatea cadrului instituţional cu rol şi atribuţii principale în elaborarea strategiilor şi programelor în domeniul turismului, precum şi fluenţa în derularea măsurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare pe termen mediu şi lung în turism.

În plus, legea clarifică responsabilităţile autorităţilor publice centrale şi ale celor locale implicate în acest domeniu, precum şi unele cerinţe obligatorii referitoare la calitatea serviciilor oferite turiştilor. 
Legea aprobată ieri aduce prevederi distincte referitoare la: turismul de litoral, parcurile turistice, staţiunile turistice şi patrimoniul turistic. Activitatea de promovare turistică a României se va desfăşura prin intermediul unei instituţii publice, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea MDRT, care urmează a fi înfiinţată prin Hotărâre de Guvern. În cadrul instituţiei va funcţiona un Consiliu consultativ format din reprezentanţi ai autorităţii publice centrale responsabile în domeniul turismului, ai instituţiei cu rol de promovare turistică, precum şi din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai asociaţiilor profesionale, patronale şi de promovare turistică.
La nivel regional se pot constitui asociaţii pentru dezvoltarea şi promovarea turismului, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, care vor fi consultate la elaborarea politicilor de dezvoltare şi promovare în domeniul turismului şi monitorizarea acestora.
Legea Turismului a fost trimisă Parlamentului spre dezbatere.
Sursa: horeca.ro
Sursa foto

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu